بلوکهای تاشو – وبلاگ مانگا Mitch

بلوکهای تاشو - وبلاگ مانگا Mitch


توماس در وبلاگ خود در مورد پاراگراف های تاشو و نحوه انجام آنها نوشت
پیاده سازی شده در Serendipity. از آنجا که در یکی از موارد بعدی هستم
مقاله وبلاگ (اگر آن را بنویسم ∗ سرفه)
∗ سرفه ∗) به یک برچسب اسپویلر احتیاج دارید ، این درست است.

در اینجا در وبلاگ این معنی است که من برای اولین بار خودم را می سازم
Orgmode-Exporter (که در مورد آنها گاهی باید به وبلاگ نویسم) برای
گسترش عملکرد جدید. این آخرین تعهدات است
اتفاق افتاده است و این مقاله اکنون به کار می رود تا اثبات کند که آیا این کار می کند:

Spoiler

این باید تنها پس از آشکار شدن دستی دیده شود.

آنچه هنوز هم از دست رفته است ، CSS است ، من این را می خواهم روی شیء زندگی کنم.
سبک ، بنابراین این مقاله ابتدا باید ساخته شود.