رایانه: Dazzle * TV Stick (از ویکی)

رایانه: Dazzle * TV Stick (از ویکی)

-> blog.kr8.de

در پاییز 2007 یک نوت بوک جدید خریداری کرده بودم. به ناچار ویندوز ویستا روی آن قرار داشت و من می خواستم تلویزیون را با دستگاه جدید زیبا تماشا کنم. بنابراین یک گیرنده تلویزیون برای نوت بوک باید یک کارت تلویزیون داشته باشد.

در آن زمان یک مشکل بزرگ بود و تا آنجا که من سعی کردم با ویندوز ویستا یا WindowsMediaCenter کار نکنم. ایده زیادی وجود دارد که آیا من هنوز می توانم برخی پیچ ها را پیچانده و کار خود را انجام دهم.

بنابراین فکر می کردم بهتر است با تصویر Vista Certified به دنبال راه حل های تلویزیون باشید. آنچه را که می خواستم با یک USB USB کوچک به نام Dazzle * TV Stick پیدا کردم. چاپ کوچک نشان می دهد که از Pinnacle است و "کارشناسان" آن را PCTV71e نامیده اند.

نرم افزار شامل: Pinnacle TV Center Pro

– Dkracht 21:58، 25 آوریل 2008 (CEST )

.