رایانه: GitHub | وبلاگ دیتریش (استراتو)

رایانه: GitHub | وبلاگ دیتریش (استراتو)

متعلق به: ذخیره سازی Cloud

GitHub یک سرویس اینترنتی است که میزبان پرونده ها (عمدتا کد برنامه ، نرم افزار) در اینترنت است که توسط چندین نفر (به عنوان مثال تیم ها) قابل دسترسی است.

هدف GitHub است:

1) همکاری بین تیمها هنگام کار با پرونده ها (برنامه نویسی و غیره)

2) تهیه پرونده های "تمام شده" برای کاربران عمومی ، به اصطلاح "انتشار"

حساب GitHub

xyz

این مطلب در رایانه ارسال شده است. لینک ثابت را علامت گذاری کنید.

.