فیزیک | وبلاگ دیتریش (استراتو)

فیزیک | وبلاگ دیتریش (استراتو)

همچنین ببینید: مکانیک کوانتومی

من همچنین با زیر آسپتیپیک های فیزیک سر و کار دارم.

  • واحدهای اصلی اندازه گیری عبارتند از: واحد های SI
  • کیهان شناسی نیز نکته مهمی برای اخترشناسان است
  • تئوری نسبیت مکانیک کوانتومی نیز برای درک ضروری است.
  • همجوشی هسته ای نقش مهمی در رشد ستاره ها دارد

….

این نوشته در Physik ارسال شده و برچسب Physik. لینک ثابت را علامت گذاری کنید.

.