من عاشق آدرس دهی IPv6 هستم! | وبلاگ Webernetz.net

احتمالاً بزرگترین پیشداوری در مورد IPv6 این است: "من آن آدرس های طولانی را دوست ندارم – یادآوری آنها سخت است." گرچه به دلیل طولانی بودن و ارائه شش ضلعی آدرس های v6 ، ظاهراً آشکار است. درست نیست. در پایان ، شما آدرس های IPv6 را در شبکه های خود دوست خواهید داشت . به همین دلیل است – در یک پوستر خلاصه شده است:

-> آن را با کیفیت بالا به صورت PDF بارگیری کنید.

آیا چیزی از دست داده ام؟ لطفا در زیر نظر خود را بنویسید!