نجوم: نوا سیگنی 1975 | وبلاگ دیتریش (استراتو)

نجوم: نوا سیگنی 1975 | وبلاگ دیتریش (استراتو)

متعلق به: کدامیک از مشاهدات

در سال 1975 ، هنگامی که من واقعاً یک استراحت نجومی داشتم ، وقتی در یک صورت فلکی Cygnus ستاره ای دیدم ، وقتی به طور مختصر به آسمان پرستاره نگاه کردم – طبق آموزه اصلی من در ستاره. -دستگاه خود را در Olbers Planetarium در برمن مشاهده کردم.

برادر من قادر است تلفنی تأیید کند که این یک تازه کار است. او در جستجوی دنباله دار وست بود.

نوا Cygni 1975: صعود درست 21h 11m 36.6s ، افول +48 درجه 09 دقیقه و 02 ثانیه ای

این مطلب در نجوم ارسال شده و برچسب نوا. لینک ثابت را علامت گذاری کنید.

.