اختر نگاری: چگونه می توانم فریم های صاف درست کنم؟

اختر نگاری: چگونه می توانم فریم های صاف درست کنم؟

متعلق به: پردازش تصویر همچنین را مشاهده کنید: حل مشکلات هنگام انباشت بررسی اجمالی: کالیبراسیون نجوم علاوه بر عکس های مفید (به اصطلاح قاب های نور) ، ما اصلاحات اضافی زیر را نیز انجام می دهیم (برای کالیبراسیون) "Frames": Dark Frames Frames Light قاب های بایاس (که گاه به آن فریم های افست نیز گفته می شود) یک نرم افزار …