طالع بینی: اشیاء عمیق آسمان | وبلاگ دیتریش (استراتو)

طالع بینی: اشیاء عمیق آسمان | وبلاگ دیتریش (استراتو)

متعلق به: کدام اشیاء؟ اشیاء عمیق آسمان آنچه من می توانم به خوبی از تجهیزات خود عکاسی کنم ، به اصطلاح اشیاء DSO ، به اصطلاح آسمان عمیق است. برخلاف DSO ، "سیاره ای" اغلب " ، شما با فیلم کار خواهید کرد. اینها عبارتند از: کهکشان ها سحابی انتشار / سحابی بازتاب سحابی سیاره ای کهکشان ها معروف ترین …