افزونه رایانه وردپرس: ورود به سیستم Google Apps

افزونه رایانه وردپرس: ورود به سیستم Google Apps

متعلق به: افزونه های WordPress همچنین را مشاهده کنید: Google Drive ، Google Drive Embedder Google Cloud Console مدیر دامنه G Suite (Google Apps) باید به https://console.developers بروید. google.com/ (پیوند در یک پنجره جدید باز خواهد شد). اگر سرپرست دامنه نیستید ، ممکن است هنوز مجوز استفاده از کنسول را داشته باشید ، بنابراین کافیست آن را امتحان کنید. اگر …