فیزیک: مکانیک کوانتومی | وبلاگ دیتریش (استراتو)

فیزیک: مکانیک کوانتومی | وبلاگ دیتریش (استراتو)

متعلق به: Physik همچنین را ببینید: LaTeX Max Planck توانست در سال 1900 قانون تابش را تدوین کند ، که نشان می دهد بسته به طول موج (یا فرکانس) انرژی تابش "بدن سیاه" از دمای معینی (T) چیست. "Ν" که تابش اشعه می کند. فرمول های قبلی (فرضیه ها) به عنوان مثال فون ريلي جين تنها موفقيت هاي جزئي بود …