این همان چیزی است که شرکت ها باید ارائه دهند و متقاضیان باید قادر به انجام آن باشند

این همان چیزی است که شرکت ها باید ارائه دهند و متقاضیان باید قادر به انجام آن باشند

پاسخ دهندگان در مورد اینکه آیا حقایق سخت یا نرم باید در مورد انتخاب متخصصان تصمیم بگیرند ، مخالف هستند. واضح است كه متخصصان (61 درصد) به عنوان كارشناسان موضوع تحت تعقيب هستند. علاوه بر این ، ذهن خلاق (56 درصد) از افراد محور اجرا (44 درصد) جلوتر است. 5 صلاحیت برتر طبق مطالعه عبارتند از: تمایل مادام العمر برای …