رایانه: تماس تلفنی (از ویکی) وبلاگ دیتریش (استراتو)

رایانه: تماس تلفنی (از ویکی) وبلاگ دیتریش (استراتو)

امروزه می توانید با تلفن همراه (GSM) یا با VoiceOverIP (VoIP) در خانه ثابت تماس برقرار کنید. همچنین ببینید: تماس در حال حرکت تماس در شبکه ثابت برای برقراری تماس در خانه شما از تلفن همراه خود استفاده می کنید یا هنوز هم می توانید از تلفن ثابت ثابت استفاده کنید. تلفن ثابت ارائه دهنده ("ارائه دهنده") Deutsche Telekom انواع …