رقمی سازی دنیای کار را تغییر می دهد

New Work: den Wandel aktiv mitgestalten

دیجیتالی شدن منجر به تغییرات عمیقی در دنیای کار شده است. چه تولید ، چه شرکتهای بازرگانی ، بانکها و شرکتهای بیمه یا انتشارات – همه این شرکتها باید با تغییر روبرو شوند. شرکت های فناوری اطلاعات مانند Adacor به ویژه تحت تأثیر این تغییرات هستند. چرخه کار سریع و چرخه نوآوری سریع هر روز کارمندان و مدیران را به …

Filoo جایزه "خانواده برنده 2019"

Filoo جایزه "خانواده برنده 2019"

مسابقه "خانواده برنده می شود" 2019 23 کارفرمای منطقه ولسوالی گوتلهره کانون اهدای جوایز مسابقه "برنده های خانواده" در 21 نوامبر 2019 در Kreeshaus Gütersloh بودند. در مجموع شش شرکت در پنج گروه جایزه گرفتند. این شرکت ها بویژه به ایده ها ، مفاهیم و انگیزه های برجسته برای آشتی کار و زندگی خانوادگی برای کارمندان خود متعهد هستند. این …