رایانه: بانک اطلاعاتی (از ویکی) | وبلاگ دیتریش (استراتو)

رایانه: بانک اطلاعاتی (از ویکی) | وبلاگ دیتریش (استراتو)

تاریخ در همان آغاز dBase وجود داشت (مطمئناً هنوز هم چیزهای قدیمی دارم). توسعه یافته توسط وین راتلیف تحت نام ولکان . در سال 1981 توسط اشتون تیت خریداری و تحت عنوان dBASE II به بازار عرضه شد. [Standard] سپس به Microsoft Access آمد و بعداً برای برنامه های پایگاه داده "واقعی" مایکروسافت SQL Server و به عنوان OpenSourceSoftware: MySQL …