رایانه: کتابخانه رسانه (از ویکی)

رایانه: کتابخانه رسانه (از ویکی)

همچنین ببینید: MediaLibrarySQL مدیریت رسانه بسته به نوع رسانه نیاز به راه حل های مختلف دارد (عکس ، آهنگ ، فیلم). به عنوان مثال ، برای عکس ها بسیار خوب می شود اگر مهمترین کارکردها (ویرایش تصویر ، برچسب گذاری جغرافیایی و برچسب زدن) در نرم افزار مدیریت یکپارچه شوند. کتابخانه موسیقی [ ویرایش ] [19659005] شرایط من برای موسیقی …