رایانه: همگام سازی (از ویکی) وبلاگ دیتریش (استراتو)

رایانه: همگام سازی (از ویکی) وبلاگ دیتریش (استراتو)

همچنین ببینید: همگام سازی بانک های اطلاعاتی در نقاط دور افتاده ، تخصص یادداشت های Lotus بود. امروز کتابهای آدرس را که در دستگاههای مختلف (تلفن همراه ، PDA ، …) و همچنین احتمالاً پوشه های داده در رایانه های مختلف همگام سازی می کنید. اشیاء برای هماهنگ سازی همگام سازی داده ها (پرونده ها ، پوشه ها ، پایگاه …