رایانه: وردپرس: افزونه نقشه باز OSM Open Street

رایانه: وردپرس: افزونه نقشه باز OSM Open Street

افزونه نقشه باز خیابان برای وردپرس این افزونه افزونه OSM نسخه 5.3.2 | توسط میکا | برای نمایش مسیرهای GPS اجازه می دهد تا یک OSM-Kate (= نقشه) را به همراه یک مسیر GPS در مقاله ای با وردپرس جاسازی کنید. نصب افزونه OSM اول از همه افزونه OSM را در be WordPress. سپس باید افزونه OSM را فعال کنید. …