رایانه: ویندوز 7 در یک ماشین مجازی

VMware Settings.jpg

همچنین مشاهده کنید: انتقال از ویندوز 7 به ویندوز 10 چندین سیستم عامل اگر هنوز هم می خواهید ویندوز 7 را به عنوان نوعی راه حل اضطراری در هنگام مهاجرت به ویندوز 10 نگه دارید ، دو گزینه اساسی وجود دارد: [19659004] ویندوز 7 به عنوان سیستم عامل دوم – هنگام بوت کردن سیستم ویندوز 7 را به عنوان دستگاه …