رایانه: Ambrosia (از ویکی) | وبلاگ دیتریش (استراتو)

رایانه: Ambrosia (از ویکی) | وبلاگ دیتریش (استراتو)

نرم افزار پایگاه داده های دستور العمل نصب شناسه کتابخانه نرم افزار قطعی: Ambrosia نام: Ambrosia نسخه: v0.90 بتا سازنده / منبع: http: // www. پوشه نصب: D: Program Ambrosia پرونده پیکربندی: داده: Ambrosia.mdb (پایگاه داده دسترسی MS) – Main.DietrichKracht – 27 ژوئن 2004 .