رایانه: Dazzle * TV Stick (از ویکی)

رایانه: Dazzle * TV Stick (از ویکی)

-> blog.kr8.de در پاییز 2007 یک نوت بوک جدید خریداری کرده بودم. به ناچار ویندوز ویستا روی آن قرار داشت و من می خواستم تلویزیون را با دستگاه جدید زیبا تماشا کنم. بنابراین یک گیرنده تلویزیون برای نوت بوک باید یک کارت تلویزیون داشته باشد. در آن زمان یک مشکل بزرگ بود و تا آنجا که من سعی کردم با …