رایانه: دوچرخه (از ویکی) | وبلاگ دیتریش (استراتو)

رایانه: دوچرخه (از ویکی) | وبلاگ دیتریش (استراتو)

در وقت آزاد شما می توانید دوچرخه سوار شوید. دوچرخه من استفنسن دریچه های من امروزه تعداد زیادی دریچه وجود دارد. [19659006] دریچه دانلوپ (کلاسیک) شیر Sclaverand (دوچرخه سواری فرانسه) شیر شرودر (لاستیک اتومبیل) در صورت استفاده. شما به آداپتور سوپاپ احتیاج دارید تا پمپ هوا متناسب باشد یا به پمپ بنزین بروید. پمپ هوا VX Double Head فروخته شده …