رایانه: GitHub | وبلاگ دیتریش (استراتو)

رایانه: GitHub | وبلاگ دیتریش (استراتو)

متعلق به: ذخیره سازی Cloud GitHub یک سرویس اینترنتی است که میزبان پرونده ها (عمدتا کد برنامه ، نرم افزار) در اینترنت است که توسط چندین نفر (به عنوان مثال تیم ها) قابل دسترسی است. هدف GitHub است: 1) همکاری بین تیمها هنگام کار با پرونده ها (برنامه نویسی و غیره) 2) تهیه پرونده های "تمام شده" برای کاربران عمومی …