نجوم: قوس سایه زمین | وبلاگ دیتریش (استراتو)

نجوم: قوس سایه زمین | وبلاگ دیتریش (استراتو)

متعلق به: اشیاء مشاهده اندکی پس از غروب آفتاب و اندکی قبل از طلوع آفتاب می توانید قوس به اصطلاح سایه زمین روبروی خورشید را در افق مشاهده کنید. است. هوا نیز باید نسبتاً واضح باشد. من توانستم از آن به خوبی در نامیبیا عکس بگیرم. توضیحات تصویر: پانورامای افق شرقی اندکی پس از غروب خورشید در غرب Namibia 2017 …