نرم افزار نجوم KStars | وبلاگ دیتریش (استراتو)

نرم افزار نجوم KStars | وبلاگ دیتریش (استراتو)

متعلق به: Astro-Software همچنین را ببینید: INDI، StellarMate، ASIair KStars چیست؟ می تواند دستگاهها (سوار ، دوربین ، …) را کنترل کند و عملکردهای مختلف دیگری نیز دارد ، مانند حلال صفحه تراز قطبی تمرکز برای این منظور ، کستارس دارای ماژول ای به نام Ekos است که به عنوان مشتری INDI می تواند با یک سرور INDI صحبت کند. …