نکات مفید در هنگام از بین رفتن تلفن

نکات مفید در هنگام از بین رفتن تلفن

میلان نایب زاده افسر امنیت و انطباق فناوری اطلاعات در Adacor Hosting GmbH سایر کمک های میلان نایب زاده لارس واگنر در تیم مدیریت و رعایت امنیت امنیت فعالیت می کند در Adacor Hosting GmbH مشارکت های بیشتر لارس واگنر این اتفاق برای هر دهم شهروند آلمانی رخ داده است: تلفن همراه از دست رفته است ، در جایی فراموش …