فیزیک | وبلاگ دیتریش (استراتو)

فیزیک | وبلاگ دیتریش (استراتو)

همچنین ببینید: مکانیک کوانتومی من همچنین با زیر آسپتیپیک های فیزیک سر و کار دارم. واحدهای اصلی اندازه گیری عبارتند از: واحد های SI کیهان شناسی نیز نکته مهمی برای اخترشناسان است تئوری نسبیت مکانیک کوانتومی نیز برای درک ضروری است. همجوشی هسته ای نقش مهمی در رشد ستاره ها دارد …. این نوشته در Physik ارسال شده و برچسب …

فیزیک: مکانیک کوانتومی | وبلاگ دیتریش (استراتو)

فیزیک: مکانیک کوانتومی | وبلاگ دیتریش (استراتو)

متعلق به: Physik همچنین را ببینید: LaTeX Max Planck توانست در سال 1900 قانون تابش را تدوین کند ، که نشان می دهد بسته به طول موج (یا فرکانس) انرژی تابش "بدن سیاه" از دمای معینی (T) چیست. "Ν" که تابش اشعه می کند. فرمول های قبلی (فرضیه ها) به عنوان مثال فون ريلي جين تنها موفقيت هاي جزئي بود …