راهنمای Corona برای مدیران IT

راهنمای Corona برای مدیران IT

مدیریت آسیب پذیری – امنیت بیشتر فناوری اطلاعات به لطف تشخیص زود هنگام نحوه مدیریت آسیب پذیری عملی می شود. ما 10 شکاف رایج امنیتی را به شما نشان می دهیم و کدام یک از ابزارها در شناسایی می توانند کمک کنند. اکنون اقدامات را انجام دهید! مناطق موضوع ذکر شده بلوک هایی هستند که به انعطاف پذیری دیجیتال در …