اینگونه است که در دفتر خانه خود کار می کنید

اینگونه است که در دفتر خانه خود کار می کنید

بسیاری از شرکت ها با ارسال کارمندان از محل های دفتر به محل کار خود ، به کند کردن شیوع بیماری Sars-CoV-2 coronavirus و COVID-19 کمک می کنند. در Adacor ، تقریباً همه همکاران از 18 مارس سال 2020 از دفتر خانه دیجیتالی خود مشغول به کار هستند. فقط کارمندان کاملاً لازم از تیم های کمکی ، اداری و عملیاتی …