پناهگاه الکترونیکی به NTT تبدیل می شود: مشتریان در درازمدت از این مزیت بهره مند می شوند

پناهگاه الکترونیکی به NTT تبدیل می شود: مشتریان در درازمدت از این مزیت بهره مند می شوند

بخشی از یک آزمایشگاه فناوری تجربه مشتریان آلمانی با فعالیت در حوزه های مختلف فعالیت های گروه NTT در سطح جهان در زمینه های تحقیق و توسعه ، از فعالیتهای گسترده بهره می برند – بطور متوسط ​​، گروه NTT 3.6 میلیارد دلار سرمایه گذاری می کند در سال در تحقیقات نوآوری. این شامل بودجه راه اندازی و ایجاد تیم …