کریسمس آرام و سال نو و خوشحال و چالاک ، سال نو 2020!

کریسمس آرام و سال نو و خوشحال و چالاک ، سال نو 2020!

گروه Adacor امسال دوباره از پروژه های اجتماعی و غیرانتفاعی پشتیبانی می کند! شرکت کنید: ما کمک مالی شما را به MedienMonster دو برابر می کنیم. سازمان غیرانتفاعی MedienMonster ، که توسط Adacor Hosting GmbH تأسیس شده است ، آن را به فعالیت خود تبدیل کرده است. آموزش به کودکان و نوجوانان نحوه استفاده خلاقانه و با مسئولیت پذیری از …