نرم افزار رایانه: Libre Office | وبلاگ دیتریش (استراتو)

نرم افزار رایانه: Libre Office | وبلاگ دیتریش (استراتو)

متعلق به: بسته آفیس همچنین ببینید: Microsoft Office LibreOffice یک نرم افزار منبع باز (OSS) است ، به معنی رایگان است ، و تقریباً عملکردهای Microsoft Office پرداخت شده را پوشش می دهد. نصب توسط Libre Office مؤلفه های بسته Libre Office Office Office Libre Office شامل: پردازش کلمه "Writer" Spreadsheet "Calc" ارائه "Impress" نقشه ها "رسم" ویرایشگر فرمول "Math" …