پیش بینی نظارت – خرابی سرور را پیش بینی کنید

پیش بینی نظارت – خرابی سرور را پیش بینی کنید

سخت افزار و نرم افزار با کیفیت بالا می توانند شکست بخورند. این واقعیت تلخی است که فناوری اطلاعات در سال 2020 به ما می آموزد. تعامل مؤلفه های مختلف نرم افزار بطور خاص اغلب منجر به بروز مشکلاتی می شود. برای حل این مشکل معمولاً از "افزونگی" استفاده می شود. سیستم IT چندین بار مستقر شده است تا یک …