وردپرس و گوتنبرگ | وبلاگ دیتریش (استراتو)

وردپرس و گوتنبرگ | وبلاگ دیتریش (استراتو)

متعلق به: WordPress ویراستار وردپرس در مارس 2020 وقتی وردپرس خود را به نسخه 5.3.2 به روز کردم ، ویرایشگر قدیمی وردپرس کلاسیک آشنا و قدیمی ، بدون پرسیدن از من به "گوتنبرگ" تغییر یافت. خوب ، من با خودم گفتم ، گوتنبرگ یک سال تمام در آنجا بوده است ، بنابراین دردسرهای دندان درآوردن پایان خواهد یافت و گوتنبرگ …