سفر جاده ای از طریق آمریکای شمالی (قسمت 1)

سفر جاده ای از طریق آمریکای شمالی (قسمت 1)

از آنجا که سفر جاده ای از طریق غرب وحشی ایالات متحده آمریکا را خیلی دوست داشتیم ، دو سال بعد از آن سفر دیگری را از طریق شمال ایالات متحده آمریکا و از طریق کانادا انجام دادیم. این بار بیش از 5500 کیلومتر بود که طی سه هفته تحت پوشش قرار دادیم. در زیر خلاصه ای مختصر از این …