یادگیری عمیق – رسیدن به ثبات سرور

یادگیری عمیق - رسیدن به ثبات سرور

نحوه استفاده Adacor از یادگیری عمیق با توجه به یادگیری عمیق ، Adacor از دو طریق شریک خوبی برای شرکت ها است. از یک طرف ، ما در حال ایجاد پروژه های یادگیری عمیق خودمان برای تجزیه و تحلیل پیش بینی با توجه به پایداری سرورها ، برای توسعه سیستم های پیشرفته پایگاه داده و برای بهبود معماری شبکه هستیم. …

از Big Data اطلاعات کسب کنید

از Big Data اطلاعات کسب کنید

دانشمندان و بخش ها کار دست در دست Adacor در حال حاضر بخش تجزیه و تحلیل داده های خود را گسترش می دهد. برای تجزیه و تحلیل داده های موثر ، ما به تعامل نزدیک بین متخصصان بخش های ویژه و دانشمندان داده هایمان اعتماد می کنیم. تیم های بخش ها با سؤالات خاص سروکار دارند: برای مثال بازاریابی نیاز …