GPTW 2020 بهترین کارفرما – Adacor برنده چندین جایزه می شود

GPTW 2020 بهترین کارفرما – Adacor برنده چندین جایزه می شود

Adacor در 26 فوریه 2020 به عنوان یکی از بهترین کارفرمایان در آلمان توسط مکان بزرگ به کار اعطا شد. در کلاس اندازه 50 تا 100 کارمند ، Adacor در رتبه برتر در رده بهترین کارفرمایان در سال جاری قرار گرفت. در آلمان. دو سال پیش ، آداکور برای اولین بار در نظرسنجی مکان بزرگ به کار شرکت کرد. در …