رایانه: حافظه ابری – Google Drive

رایانه: حافظه ابری - Google Drive

متعلق به: Cloud Storage همچنین ببینید: Gmail ، Google Photos حساب Google شما ابتدا باید یک حساب Google را با Google تنظیم کنید. شما می توانید از این حساب Google استفاده کنید به سیستم وارد شوید و سپس از خدمات مختلف Google استفاده کنید. کاربران تلفن های هوشمند اندرویدی معمولاً قبلاً یک حساب Google را برای تلفن های هوشمند خود …