رایانه: عکسهای صفحه (از ویکی)

رایانه: عکسهای صفحه (از ویکی)

چگونه می توانید محتوای صفحه یا قسمت هایی از آن را "عکاسی" کنید تا از آن به عنوان تصویر در صفحات وب یا به عنوان سایر اسناد استفاده شود؟ کلمات کلیدی دیگر: کپی سخت ، ضبط صفحه. با ویندوز چاپ کلید کلید Windows Print ("Druck / S-Abf") محتوای صفحه را در کلیپ بورد کپی می کند. سپس می توانید از …