DocBook (از ویکی) وبلاگ دیتریش (استراتو)

DocBook (از ویکی) وبلاگ دیتریش (استراتو)

blog.kr8.de وقتی با پروژه "Sourceforge" مواجه شدم با عنوان "DocBook" آشنا شدم DocBookWiki . برای آزمایش ، ابتدا موارد زیر را نصب کردم: دفترچه نصب – xsl [ ویرایش ] شناسه کتابخانه نرم افزار نهایی: docbook-xsl نام: DocBook XSL Stylesheets 2.65.1 سازنده / منبع: Sourceforge [19659007] اگر می خواهید با DocBook به طور کامل کار کنید ، باید یک ویرایشگر …