Filoo جایزه "خانواده برنده 2019"

Filoo جایزه "خانواده برنده 2019"

مسابقه "خانواده برنده می شود" 2019 23 کارفرمای منطقه ولسوالی گوتلهره کانون اهدای جوایز مسابقه "برنده های خانواده" در 21 نوامبر 2019 در Kreeshaus Gütersloh بودند. در مجموع شش شرکت در پنج گروه جایزه گرفتند. این شرکت ها بویژه به ایده ها ، مفاهیم و انگیزه های برجسته برای آشتی کار و زندگی خانوادگی برای کارمندان خود متعهد هستند. این …