با جمع بندی ، BSI در حال سازماندهی حمایت های اولیه فناوری اطلاعات است

با جمع بندی ، BSI در حال سازماندهی حمایت های اولیه فناوری اطلاعات است

مایکل سیفرید مأمور امنیت اطلاعات در Adacor است. وی علوم کامپیوتر را با محوریت امنیت IT مطالعه کرد و مسئولیت توسعه بیشتر سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و رعایت شرایط چارچوب و مشخصات امنیتی فناوری اطلاعات را بر عهده دارد. بیشترین کمک های مایکل سیفرد نسخه به روز شده ای از IT-Grundschutz- سابق. کاتالوگ ها آخرین بار در سال 2016 منتشر …