یادگیری عمیق – رسیدن به ثبات سرور

یادگیری عمیق - رسیدن به ثبات سرور

نحوه استفاده Adacor از یادگیری عمیق با توجه به یادگیری عمیق ، Adacor از دو طریق شریک خوبی برای شرکت ها است. از یک طرف ، ما در حال ایجاد پروژه های یادگیری عمیق خودمان برای تجزیه و تحلیل پیش بینی با توجه به پایداری سرورها ، برای توسعه سیستم های پیشرفته پایگاه داده و برای بهبود معماری شبکه هستیم. …

پیش بینی نظارت – خرابی سرور را پیش بینی کنید

پیش بینی نظارت – خرابی سرور را پیش بینی کنید

سخت افزار و نرم افزار با کیفیت بالا می توانند شکست بخورند. این واقعیت تلخی است که فناوری اطلاعات در سال 2020 به ما می آموزد. تعامل مؤلفه های مختلف نرم افزار بطور خاص اغلب منجر به بروز مشکلاتی می شود. برای حل این مشکل معمولاً از "افزونگی" استفاده می شود. سیستم IT چندین بار مستقر شده است تا یک …