سفر جاده ای از طریق آمریکای شمالی (قسمت 2)

سفر جاده ای از طریق آمریکای شمالی (قسمت 2)

در اینجا بخش دوم سفرنامه من از سفر جاده ای 5500 کیلومتری ما در آمریکای شمالی است. بعد از اینکه در قسمت اول به پارک ملی یخچال رسیده بودیم ، قسمت دوم سفر ما را به سمت پارک ملی یلوستون و کانادا سوق می دهد. رانندگی به پارک ملی یلوستون ما در ساعت 8 صبح شروع می کنیم. و تنها …

سفر جاده ای از طریق آمریکای شمالی (قسمت 1)

سفر جاده ای از طریق آمریکای شمالی (قسمت 1)

از آنجا که سفر جاده ای از طریق غرب وحشی ایالات متحده آمریکا را خیلی دوست داشتیم ، دو سال بعد از آن سفر دیگری را از طریق شمال ایالات متحده آمریکا و از طریق کانادا انجام دادیم. این بار بیش از 5500 کیلومتر بود که طی سه هفته تحت پوشش قرار دادیم. در زیر خلاصه ای مختصر از این …