با استمرار عملیاتی با خیال راحت از طریق بحران

با استمرار عملیاتی با خیال راحت از طریق بحران

در حال حاضر ما هیچ علامت فنی یا پرسنلی نمی بینیم که نشان می دهد خدمات ما به مشتریان ما مختل شده است. بسیاری از شرکت های مشتری در حال حاضر درخواست پشتیبانی اضافی می کنند: منابع سرور در حال افزایش است ، دسترسی اضافی به VPN در حال نصب است یا سؤالی درباره ظرفیت سرور و خدمات زیرساختی پاسخ …